Expertise

Familie, vermogen & erfenissen

Familie, vermogen & erfenissen

De beste oplossing verschilt
hier sterk van mens tot mens.

Geen enkele materie is zo persoonlijk als het erf- en familiaal vermogensrecht. Bij belangrijke levensgebeurtenissen heeft iedere persoon dan ook specifieke noden. Net dat maakt het boeiend en soms complex. De beste oplossing verschilt hier sterk van mens tot mens. Daarom tekenen wij voor een persoonlijke aanpak die voelbaar is van bij de start.

Tijdens een intakegesprek nemen we ruim de tijd om te luisteren naar uw verhaal en om al uw vragen te bespreken. Vrijblijvend en kosteloos lichten we toe welke mogelijkheden u heeft. U beslist welke opties we uitwerken aan een vooraf afgesproken kostprijs. Deze werkwijze geeft ons de mogelijkheid om uw dossier met grote zorg te behandelen.

Wij helpen u om uw vragen, bezorgdheden en wensen zo doordacht mogelijk te analyseren en vanuit diverse invalshoeken te benaderen. De antwoorden en de oplossingen die voor u het meest geschikt zijn, dienen zich dan aan. Bij Blindeman Notariaat kiezen we voor een menselijke aanpak en trachten we verder te kijken dan uw perspectief. We behartigen uw belangen en bewaken tegelijk ook die van de andere betrokken partijen. Deze ‘meerpartijdige’ blik is inherent aan ons beroep.

Het leven neemt soms onverwachte wendingen en regelgeving evolueert vaak door de tijd. Daarom verdient elke notariële akte geregeld een juridische check. Omdat lang niet iedereen hier rekening mee houdt, zullen wij altijd de langetermijnvisie hanteren. Enkel op deze manier denken wij u maximaal te kunnen ontzorgen.

Familie, vermogen & erfenissen

Enkele voorbeelden waarvoor u bij ons terecht kan.

Opmaak of wijziging van een huwelijkscontract
Wijziging van een huwelijksstelsel
Regeling van een echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT)
Opmaak of wijziging van een samenlevingsovereenkomst
Opmaak van een schulderkentenis
Schenking van een onroerend of roerend goed
Opmaak van een zorgvolmacht
Regeling van een uit onverdeeldheidtreding
Regeling van een erfenis
Opmaak van een erfrechtverklaring
Opmaak en indiening van de fiscale aangifte van nalatenschap
Successieplanning