Expertise

Ondernemingen

Ondernemingen

We engageren ons van bij de start om de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden.

Het ondernemingsrecht mag zich dan situeren in een zakelijke context, veelal vertoont het raakvlakken met het privéleven. Als ondernemer is het daarom essentieel het ruimere plaatje te krijgen. Voor ons de juiste reden om uw eerste aanspreekpunt te zijn. Dankzij een grondig intake is dat precies wat wij u willen bieden. Wij nemen ruim de tijd om uw vraag te bespreken en uw situatie te bekijken. We lichten vrijblijvend en kosteloos toe welke opties er zijn en engageren ons van bij de start om de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden.

Heel wat ondernemers ervaren een bezoek aan de notaris als een verplichte administratieve tussenstap. Ze vinden er niet altijd een meerwaarde. Al te vaak verwachten ze enkel de service van het opmaken van een akte. Bij Blindeman Notariaat willen we voor veel meer staan. Wij kiezen voor een persoonlijke begeleiding vanaf het eerste uur. 

Of het nu gaat om een oprichting, een aanpassing van de statuten, een inbreng of een herstructurering, wij geloven in een totaalaanpak. Daarom kijken we voorbij de grenzen van uw vennootschap. Samen met u onderzoeken we zo alle elementen die een invloed kunnen hebben op wat u ons vraagt. Enkel op die manier vinden we het passend antwoord.

Ondernemingen

Bij ons kan u terecht voor een breed scala aan corporate acties.

Oprichting
Ontbinding
Vereffening
Omvorming
Herstructurering
Fusie & splitsing
Overdracht van aandelen
Wijziging van statuten
Inbreng van goederen
Aandeelhoudersovereenkomsten
Verklaring van onbeslagbaarheid gezinswoning