23 mei 2024

Successie- en zorgplanning als ultieme bescherming van uw naasten

Blindeman-Notariaat_Shoot_Kleur_77

Successie- en zorgplanning als ultieme bescherming van uw naasten

Nadenken over wat er met uw vermogen gebeurt na uw overlijden, het creëert al snel een ongemakkelijk gevoel. Toch kan het net mentale rust brengen om uw successie te plannen. Meestal is deze planning louter fiscaal geïnspireerd en ligt de focus op zoveel mogelijk erfbelasting vermijden. Minder aandacht krijgt het gegeven dat men met successieplanning ook zijn naasten kan beschermen. Hieronder geven we alvast de grote lijnen.

De ultieme zorgplanning

Een successieplanning impliceert veelal dat men voor gemoedsrust zorgt bij zijn erfgenamen. Naast het fiscaal objectief kan de successieplanning zo de ultieme vorm van zorgplanning uitmaken.

Heel wat mensen willen graag dat bij hun overlijden de partner voldoende beschermd is. Zal deze ongestoord in de woning kunnen blijven wonen? Zullen er voldoende liquide middelen beschikbaar zijn? Een testament opstellen, een schenking doen, een huwelijkscontract opmaken, het zijn enkele vaste waarden uit het juridisch arsenaal om een antwoord te bieden op die zorggedachte.

Wat als een wilsonbekwaamheid uw onvoltooide planning inhaalt? Daarop kan u anticiperen met een zorgvolmacht. Met deze volmacht geeft u niet alleen toestemming om aangelegenheden met betrekking tot uw persoon te regelen, maar kan u ook uw vertrouwenspersoon het mandaat geven (verdere) stappen te zetten in uw vermogens- en successieplanning.

Hebt u in het verleden schenkingen aan uw kinderen gedaan waarbij niet iedereen op hetzelfde moment hetzelfde heeft gekregen? Vreest u bovendien dat dit bij uw overlijden aanleiding zal geven tot discussies en onbedoelde verrekeningen? Dan biedt een erfovereenkomst de oplossing, als een vorm van familiepact. Weloverwogen kan u zo een evenwicht met en tussen de kinderen vinden en vastleggen. Dit evenwicht moet u de garantie geven dat uw erfenis geen bron van familiale twisten wordt.  

Ook interessant voor kleine vermogens

Dat successieplanning enkel weggelegd is voor mensen met een aanzienlijk vermogen, is een hardnekkig misverstand. Bezit u een gezinswoning en wat spaarcenten, dan is een gecontroleerde schenking al een eenvoudige vorm van successieplanning. Deze planning beperkt zich bovendien niet tot het fiscaal voordeel. Aan wie de erfenis in welke mate wel of niet moet toekomen is een minstens even belangrijk objectief.

Voor kerngezinnen met gehuwde ouders voorziet de wet reeds in een regeling die afdoende bescherming biedt. Voor nieuw of anders samengestelde gezinnen, vrijgezellen, kinderloze koppels en samenwoners is de wettelijke bescherming ofwel onbestaande, ofwel ontoereikend of soms niet gewenst.

In elk van die gevallen komt er denk- en maatwerk aan te pas om uw successie goed te plannen. De kennis en bijstand van een notaris is dan ook meer dan gewenst.

Informatie inwinnen bij een notaris kan daarom een wereld van verschil maken. Zo kan u met het opstellen van een testament de erfrechtelijke volgorde doorbreken. Binnen wat wettelijk mogelijk is, kan u dan bepalen wie precies welk deel van uw erfenis zal ontvangen.

Een successieplanning biedt u deze essentiële vrijheid. Of u nu getrouwd, samenwonend of alleenstaand bent, over een groot of klein vermogen beschikt, het maken van deze vrije keuze kan voor ieder van u een belangrijke impact hebben en wezenlijk het verschil maken.

Rode draad doorheen uw leven

Wat weinigen beseffen, is dat successieplanning van alle leeftijden is. Uw hele leven lang zet u stappen die een impact hebben op uw toekomst en uw erfenis. Bij het samenwonen of trouwen, bij het kopen of verkopen, bij het opstarten van een bedrijf, bij het krijgen van kinderen… Elk van die levensmomenten bepalen hoe uw vermogen later zal worden verdeeld.

De aankoop van een huis roept vragen op omtrent de bescherming van de partner. De opstart van een bedrijf heeft mogelijk invloed op het vermogen van uw partner. Een samenwonings- of huwelijkscontract maakt van partners nog geen erfgenamen. Op elk van de sleutelmomenten in het leven even stilstaan bij de dood is dan ook verstandig. De beste successieplanning houdt rekening met een plots overlijden maar laat zich aanpassen in functie van de levensloop.

To do or not to do?

Als u één iets uit dit alles moet onthouden? Dat successieplanning over zoveel meer gaat dan de verdeling van een vermogen. Uw naasten beschermen is immers van grote waarde. Uiteraard blijft de vraag spelen wat een successieplanning specifiek voor u kan inhouden. Of u best opteert voor een schenking, testament, erfovereenkomst, zorgvolmacht of een huwelijkscontract, kan u met onze hulp als notaris beslissen.

Wil u graag weten of een successieplanning interessant is voor u? Wij kijken, vergelijken en adviseren u wat te doen, ook als de beste optie is om voorlopig niets te ondernemen.

Wil u na het lezen van dit artikel meer informatie over successieplanning?
Aarzel niet om ons te contacteren. Wij maken graag tijd voor u!

Blog

Meer lezen

Behartiging van het belang van het kind verplicht toegelicht in EOT-overeenkomsten
Uw notariële akte vlot digitaal ondertekenen