30 mei 2024

Uw notariële akte vlot digitaal ondertekenen

Blindeman-Notariaat_Shoot-2_Selectie_WEB04

Uw notariële akte vlot digitaal ondertekenen

Begin april 2024 werd opnieuw een stap vooruit gezet in de digitalisering van het notariaat. Voortaan is het mogelijk om notariële akten digitaal te ondertekenen. Het achterwege laten van pen en papier kan procedures verlichten. De voordelen hiervan zijn legio. Toch kan niet elke akte digitaal worden ondertekend. Hieronder geven we toelichting over de mogelijkheden en de restricties.

Voortaan hoeven niet alle notariële akten nog manueel ondertekend. Bij een schenking, de aankoop van een woning of een krediet, kan iedereen de akten digitaal ondertekenen. Deze vernieuwing kan de notariële procedure aanzienlijk vlotter laten verlopen. Dit is hoe het concreet in zijn werk gaat. 

Alle personen die fysiek aanwezig zijn in het kantoor van eenzelfde notaris kunnen de akte waarbij ze betrokken zijn digitaal tekenen. Daarnaast kunnen cliënten de akte elk bij hun eigen notaris digitaal apart ondertekenen. De toelichting bij de akte in kwestie kunnen ze dan volgen via videoconferentie. Het digitaal ondertekenen gebeurt eenvoudigweg met behulp van de eID of via itsme.

De vereenvoudigde procedure van de digitale ondertekening is niet van toepassing op àlle notarële akten. Persoonlijke en vertrouwelijke akten maken de uitzondering. Met name bij testamenten en gelijkaardige uiterste wilsbeschikkingen blijft de manuele handtekening nog steeds noodzakelijk.

Belangrijk om mee te geven is dat er ook enkele akten zijn waarvoor het in tegenstelling tot vroeger niet meer nodig is om fysiek langs te gaan bij een notariskantoor. Dit is het geval voor alle volmachten en vennootschapsakten. Voor deze akten gebeurt de bespreking en de ondertekening eenvoudigweg via videoconferentie. Deze mogelijkheid bestaat al sinds 2020 voor de volmachten, sinds 2021 voor de oprichtingsakten en sinds 2023 voor de overige vennootschapsakten.

In het geval niet alle betrokken partijen elektronisch willen of kunnen tekenen, zijn er verschillende werkwijzen mogelijk. Ofwel handelen de betrokkenen de hele akte nog via de papieren weg af, ofwel verleent de partij die niet elektronisch wil of kan tekenen een volmacht aan een medewerker van zijn notariskantoor. Deze laatste kan de digitale akte dan in zijn plaats elektronisch tekenen.

Een belangrijk gegeven is dat deze digitalisering niet het verdwijnen van de papieren akten impliceert.

Wie dat wenst, kan op eenvoudige aanvraag nog steeds een papieren kopie van de akte in kwestie meekrijgen. Daarnaast kan elke betrokken partij de notariële akte achteraf nog terugvinden op Izimi. Met Izimi biedt het notariaat gratis een digitale kluis aan elke Belgische burger. 

Als burger kan u via de site of de app van Izimi makkelijk uw persoonlijke kluis aanmaken.
Meer info is te vinden op www.izimi.be

Wil u na het lezen van dit artikel graag nog meer uitleg? Aarzel dan vooral niet om ons te contacteren!

Blog

Meer lezen

Behartiging van het belang van het kind verplicht toegelicht in EOT-overeenkomsten
Successie- en zorgplanning als ultieme bescherming van uw naasten