4 juni 2024

Behartiging van het belang van het kind verplicht toegelicht in EOT-overeenkomsten

Blindeman-Notariaat_Shoot-1_Selectie_Extra_WEB03

Behartiging van het belang van het kind verplicht toegelicht in EOT-overeenkomsten

Sinds 8 april 2024 moeten ouders bij een echtscheidingsovereenkomst met onderlinge toestemming, kortweg EOT, vermelden hoe ze in hun overeenkomst rekening houden met de belangen van hun minderjarige kinderen. Deze toelichting moet de belangen van het kind vooropstellen bij minnelijke echtscheidingsregelingen. De verplichte vermelding moet zowel in de EOT-overeenkomst als in de bemiddelingsakkoorden staan. Hieronder lichten we toe waar de aanvulling voor staat.

Wat is een EOT precies?

Scheiden kan in ons land volgens twee procedures: een puur gerechtelijke procedure en een minnelijke regeling onder voormalige echtgenoten. De echtscheidingsovereenkomst met onderlinge toestemming wordt algemeen aanvaard als de meest constructieve. Hierbij maken de voormalige echtgenoten zelf onderling afspraken over alle aspecten van hun relatiebreuk. 
In een EOT wordt dan ook niet alleen de verdeling van hun vermogen besproken, maar ook hun familiale regelingen. De EOT-procedure wordt daarom altijd aanbevolen.

De overeenkomst kan onder andere ook bepalen of een bepaalde regeling al dan niet in overleg met de kinderen werd opgesteld, of er rekening werd gehouden met hobby’s, nabijheid van school en familie, enzovoort.

Behartiging van het belang van de kinderen

Een beschrijving van de regeling met de kinderen maakte altijd al deel uit van een echtscheidingsovereenkomst met onderlinge toestemming. Sinds 8 april 2024 moeten ouders nu aanvullend ook bepalen hoe ze rekening houden met het belang van het minderjarig kind. Dat moet gebeuren tijdens de bespreking van de EOT, in eventuele bemiddelingsakkoorden en in de echtscheidingsovereenkomst zelf. Op die manier wil men het belang van het kind centraal stellen tijdens de bespreking.

In de overeenkomst moet voortaan dus omschreven worden in welke mate er overleg was met het kind. Hoe hielden de ouders bijvoorbeeld rekening met bepaalde hobby’s. In welke mate hielden ze rekening met de nabijheid van hun school, het contact met hun vrienden of familie.

Het ontbreken van de verplichte vermelding

Net zoals vroeger kan de rechter wanneer hij het wenselijk acht, de persoonlijke verschijning van de partijen bevelen. Nu is het ontbreken van een toelichting over de wijze waarop ouders rekening houden met de belangen van hun kind(eren), voor de rechter dus een eventueel bijkomende reden om een verschijning te bevelen.

Echtscheidingsprocedures vragen heel wat tijd, ook die met onderlinge toestemming. 

Een tussenkomst van de rechter verlengt de procedure alleen maar. 

Om tijdsverlies te vermijden is het voor scheidende ouders daarom erg aan te raden al bij het bespreken en tot stand komen van de akkoorden rekening te houden met de nieuwe verplichting. Zo is een tussenkomst achteraf hopelijk niet nodig.

Wil u na het lezen van dit artikel graag meer uitleg over een echtscheidingsovereenkomst met onderlinge toestemming? Aarzel vooral niet om ons te contacteren. Wij maken graag tijd voor u!

Blog

Meer lezen

Uw notariële akte vlot digitaal ondertekenen
Successie- en zorgplanning als ultieme bescherming van uw naasten